កាំមេរ៉ាឌីជីថល សំរាប់ក្មេងៗ + 4GB

កាំមេរ៉ាឌីជីថល សំរាប់ក្មេងៗ + 4GB

កាំមេរ៉ាឌីជីថល សំរាប់ក្មេងៗ + 4GB

លេខកូដផលិតផល៖MS-0005
ស្តុក៖ នៅ​ក្នុង​ស្តុក
  • $15.00

Optical Zoom:
< 10x
Screen Size:
< 2"
Place of Origin:
Guangdong, China
Video Resolution:
1080P 30fps,720P 30fps,VGA 30 fps
Screen:
2.0 Inch
Sharpness:
Standard/soft
Battery:
900 Mah
White Blacnce:
Auto,daylight,cloudy,incandescent,fluorescent
Image Size:
VGA,1M,2M,3M,5M,8M
Image Quality:
Super Fine/Fine/Standard
View Angle:
140 Degree
G-sensor:
Built-in

វាយតំលៃ

ចំណាំ៖ HTML មិនត្រូវបានបកប្រែទេ!
    អាក្រក់           ល្អ