ម៉ាសុីនបូមធូលីទំហំតូច ប្រើ USB ងាយស្រូលដាក់តាមខ្លួន

ម៉ាសុីនបូមធូលីទំហំតូច ប្រើ USB ងាយស្រូលដាក់តាមខ្លួន

ម៉ាសុីនបូមធូលីទំហំតូច ប្រើ USB ងាយស្រូលដាក់តាមខ្លួន

លេខកូដផលិតផល៖0034
ស្តុក៖ នៅ​ក្នុង​ស្តុក
  • $5.00


ជម្រើសដែលមាន

ប្រើសំរាប់បូម ធូលីនៅក្តាចុច (Keyboard) កំព្យូទ័រ និងនៅកន្លែងតូចៗ​ ។​

វាមានរាងតូច និងប្រើ USB ងាយស្រូលដាក់តាមខ្លួន ។

វាយតំលៃ

ចំណាំ៖ HTML មិនត្រូវបានបកប្រែទេ!
    អាក្រក់           ល្អ