ស្កុតមុខពីរ ជាប់ខ្លាំង និងអាចលាងទឹកប្រើឡើងវិញបានច្រើនដង (១ម៉ែត្រ)

ស្កុតមុខពីរ ជាប់ខ្លាំង និងអាចលាងទឹកប្រើឡើងវិញបានច្រើនដង (១ម៉ែត្រ)

ស្កុតមុខពីរ ជាប់ខ្លាំង និងអាចលាងទឹកប្រើឡើងវិញបានច្រើនដង (១ម៉ែត្រ)

លេខកូដផលិតផល៖0030
ស្តុក៖ នៅ​ក្នុង​ស្តុក
  • $5.00

Place of Origin:
China
Brand Name:
Huayan
Adhesive:
Silicone
Adhesive Side:
Double Sided
Adhesive Type:
Pressure Sensitive
Design Printing:
No printing
Material:
PU gel, PU gel
Feature:
Waterproof, washable, usable
Use:
MASKING
Thickness:
0.2mm
Size:
30mm*1m/3m/5m
Color:
Clear
Working temperature:
-20℃~100℃
Application:
Hold anything anywhere

វាយតំលៃ

ចំណាំ៖ HTML មិនត្រូវបានបកប្រែទេ!
    អាក្រក់           ល្អ