ចង្រ្កានអាំងសាច់ អគ្គិសនី 1700W - BBQ Electric Stove

ចង្រ្កានអាំងសាច់ អគ្គិសនី 1700W - BBQ Electric Stove

ចង្រ្កានអាំងសាច់ អគ្គិសនី 1700W - BBQ Electric Stove

លេខកូដផលិតផល៖MS-003AB
ស្តុក៖ នៅ​ក្នុង​ស្តុក
  • $30.00

 ត្រឹមតែ $25 ប៉ុណ្ណោះ ។ 68cm x 29cm, 1700W

វាយតំលៃ

ចំណាំ៖ HTML មិនត្រូវបានបកប្រែទេ!
    អាក្រក់           ល្អ